Contact Information
联系方式

国内业务

电话:+86 025-84236736
邮箱:xiaomei.wan@panda-fa.com

海外业务

电话:+86 025-84236730
邮箱:hongyue.shao@panda-fa.com

人力资源

电话:+86 025-84236860
邮箱:hr@panda-fa.com

售后服务

电话:+86 025-84236976
邮箱:prs@panda-fa.com